हेटौडा, नेपाल
state3fd@gmail.com
057-520395

बागमती प्रदेश सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

हेटौडा, नेपाल

flaguuu
123
प्रदेश वन निर्देशक
विद्यानाथ झा
Email: jha.bidyanath@gmail.com
फोन नं: ९८५५०१८४५६
t
सूचना अधिकारी
गोविन्द अर्याल
Email: gobuaryal@gmail.com
फोन नं : ९८४५५६८७६९

वन निर्देशनालय को परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम राज्य संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेगरी राज्यशक्त्तिको बाँडफाँड भए अनुसार राज्यको पुनस्संरचना भए बमोजिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भए पश्चात उक्त मन्त्रालय मातहत हुने गरी वन निर्देशनालय, बागमती प्रदेश, हेटौडाको स्थापना भएको हो । डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा अनुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने उद्देश्य यस वन निर्देशनालयको रहेको छ । वन निर्देशनालय, बागमती प्रदेश हेटौडाको कुल कर्मचारी दरबन्दी संख्या २८ रहेको छ । प्रदेश उद्योग¸पर्यटन¸वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन, २०७५ को अनुसुची ३।४।२।१ अनुसार वन निर्देशनालयमा प्रदेश वन निर्देशक मातहत रहने गरी वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण शाखा, वन व्यवस्थापन तथा सुचना शाखा, योजना तथा अनुगमन शाखा¸ जलाधार व्यवस्थापन तथा समन्वय शाखा र कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन शाखा गरी कुल ५ शाखा अन्तर्गत कूल कर्मचारी दरबन्दी संख्या २८ रहेको छ । साथै यस मातहत १३ जिल्लामा १५ वटा डिभिजन वन कार्यालय र ५ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेको छ ।

bk

फोटो ग्यालरी

भिडियो ग्यालरी